Dirk Seresia, Notaris te Pelt

 

Dirk Seresia

Notaris te Pelt

Het stelsel van scheiding van goederen

In een stelsel van scheiding van goederen blijven de echtgenoten financieel volledig onafhankelijk van elkaar. De inkomsten van de echtgenoten blijven van elkaar gescheiden.

In een stelsel van scheiding van goederen bestaan er slechts twee vermogens: de eigen vermogens van de echtgenoten. In dit stelsel bestaat er géén gemeenschappelijk vermogen.

 Het ontbreken van een gemeenschappelijk vermogen betekent niet dat de echtgenoten niets samen kunnen bezitten. De goederen die ze samen bezitten, zijn echter niet “gemeenschappelijk”, maar in “onverdeeldheid”.  

 

In dit stelsel gelden bepaalde regels in verband met het bestuur en het beheer van de goederen en het bewijs van de eigendom van de goederen. Bovendien kunnen de echtgenoten in dit stelsel elkaar bevoordelen.

 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .