Dirk Seresia, Notaris te Pelt

 

Dirk Seresia

Notaris te Pelt

Huwen of samenwonen?

Wie ongehuwd samenwoont, hoeft niet te voldoen aan allerlei formaliteiten.
Aan ongehuwd samenwonen zijn ook geen bijzondere rechten en verplichtingen verbonden. Beide partners genieten een grote vrijheid.
Aan het huwelijk daarentegen zijn wel een aantal rechten en plichten verbonden.

Sinds 1 januari 2000 bestaat de tussenoplossing om wettelijk samen te wonen.
Deze wettelijke samenwoning biedt een minimale bescherming aan diegenen die niet kunnen of willen trouwen. Indien wettelijke samenwonenden een verrregaandere bescherming wensen dan de wet voorziet, kunnen zij een samenwoningscontract laten opstellen door de notaris. In de praktijk leken slechts weinig samenwonenden te kiezen voor deze wettelijke samenwoning.
Zoals verder op deze website zal blijken, hadden wettelijk samenwonenden immers vooral plichten en weinig rechten. Sedert 18 mei 2007werd een erfrecht ingevoerd voor wettelijk samenwonenden hetgeen een impact heeft op het aantal samenwonenden die voor de wettelijke samenwoonst zullen kiezen.

Bovendien kan de verklaring van wettelijke samenwoning, en dus de gevolgen ervan, eenzijdig door één van de partners worden herroepen.We gaan even kort in op de belangrijkste juridische verschillen tussen ongehuwd feitelijk en wettelijk samenwonen, en trouwen.

 
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .