Dirk Seresia, Notaris te Pelt

 

Dirk Seresia

Notaris te Pelt

 

Notaris Dirk SERESIA

Juliaan De Vriendtstraat 23
3900 Overpelt
Tel. (011) 51.02.70
Fax. (011) 64.76.85

BV
BTW BE 0468542266
RPR Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv
Ingeschreven in het Genootschap van notarissen van de provincie Limburg

Op woensdagnamiddag zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

...
 
Maak online uw afspraak
 

Een testament opstellen: hoe begin je er aan?

30 januari 2023

Ontdek onze videotip!

Een testament is een belangrijk instrument om te bepalen hoe je erfenis moet verdeeld worden, eenmaal je er niet meer bent. Waarop moet je letten bij het (laten) opstellen van een testament? Bekijk onze Notaristip!

Bron: Fednot

Wat betekent "reservataire erfgenaam"?

27 januari 2023

Ons erfrecht is zo opgebouwd dat sommige personen in ons gezin extra worden beschermd. Deze personen zullen altijd van je erven; je kan ze niet zomaar onterven via bv. een testament. Ze hebben recht op een "reservatair erfdeel". Deze beschermde erfgenamen zijn:

- De kinderen

- De langstlevende echtgenoot. 

De kinderen

Kinderen hebben in ons erfrecht samen recht op de helft van je nalatenschap. Hoeveel elk kind minimaal moet erven, hangt af van het aantal kinderen.

  • Is er één kind, dan bedraagt het reservatair erfdeel van het kind de helft van de nalatenschap;
  • zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4de
  • zijn er drie kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/6de
  • ... 

Over de andere helft van de nalantenschap kan je vrij beschikken (via testament of via een schenking). We noemen dit het 'beschikbaar deel'. 

Als een kind te weing zou krijgen omdat er bijvoorbeeld te veel werd geschonken aan een andere persoon, kan het benadeelde kind een vordering tot inkorting instellen. Dit is een procedure waarbij het kind kan vragen dat zijn erfdeel wordt vervolledigd tot zijn wettelijk minimum. Een kind kan ook kiezen om deze procedure niet in te stellen. 

De langstlevende echtgeno(o)t(e)

Ook de getrouwde partner geniet van een bijzondere bescherming in ons erfrecht. Wettelijk gezien erft de langstlevende de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Een getrouwde persoon kan uiteraard schenken of een testament opstellen in het voordeel van andere mensen. Het reservatair deel - dus wat een getrouwde persoon altijd minstens erft - bedraagt ofwel de gezinswoning in vruchtgebruik (concrete reserve), ofwel de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik (abstracte reserve). De langstlevende heeft de keuze.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een getrouwde partner onterfd worden (bv. in het geval de partners al een lange tijd apart leven of zich in een echtscheidingsprocedure bevinden en dit zo regelen in de echtscheidingsovereenkomst). 

Hebben ouders recht op een 'reservatair erfdeel'? 

Nee. Ouders kunnen erven als er geen kinderen zijn, maar hun wettelijk erfdeel kan ontnomen worden door bv. een testament op te stellen of te schenken in het voordeel van iemand anders. 

Heeft een wettelijk samenwonende partner recht op een 'reservatair erdeel'? 

Nee. Enkel getrouwde partners zijn beschermd. Een wettelijk samenwonende partner heeft wettelijk gezien recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning, maar dit kan dus ontnomen worden via bijvoorbeeld een testament.

Bron: Fednot

Nieuwe brochure voor bewindvoerders

25 januari 2023

Nieuwe publicatie van de Koning Boudewijnstichting

Als iemand geen beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen of over zichtzelf, kan het bewind een oplossing zijn om de deze persoon beter te beschermen. De rechter stelt dan een bewindvoerder aan die de persoon helpt met deze beslissingen of ze in zijn plaats kan nemen. De bewindvoerder kan een professional zijn, maar ook een partner, een (naast) familielid, een buur of een goede kennis. Beroep doen op een bewindvoerder is een ingrijpende en soms emotionele beslissing.

Veel mensen overwegen om de taak als bewindvoerder op te nemen, maar ze schrikken terug voor deze rol. Ze zitten met vragen. Wat is gerechtelijke bescherming?  Wat doet een bewindvoerder? Hoe verloopt heel dat proces? Wat als de beschermde persoon niet wil meewerken? Op deze en andere vragen biedt deze praktische eerstelijnsgids een antwoord.

Deze publicatie is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat in samenwerking met de FOD Justitie.

Vind hier de brochure voor bewindvoerders

Bron: Fednot

 

Katrijn CONJAERTS
Kandidaat-notaris
Erkend bemiddelaar

katrijn.conjaerts(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Katrijn CONJAERTS

Lore MARIËN
Kandidaat-notaris

lore.marien(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Sarah BILICAN
Master in de rechten

sarah.bilican(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Annelore BREBELS
Master in de rechten
Master in het notariaat

annelore.brebels(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Annelore BREBELS

Joost GOOSSENS
Master in de rechten
Master in het notariaat

joost.goossens(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Lore HENDRIX
Master in de rechten
Master in het notariaat

lore.hendrix(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Pieter KAES
Master in de rechten
Master in het notariaat

pieter.kaes(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Ine STEVENS
Master in de rechten
Master in het notariaat

ine.stevens(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Ine STEVENS

Jenny VERCAMMEN
Master in de rechten
Master in het notariaat

jenny.vercammen(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Jenny VERCAMMEN

Anja KNEVELS
Notarieel medewerker

anja.knevels(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Anja KNEVELS

Lisa SWINNEN
Notarieel medewerker

lisa.swinnen(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Lisa SWINNEN

Lise THAENS
Notarieel medewerker

lise.thaens(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Elke VANBUEL
Notarieel medewerker

elke.vanbuel(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Elke VANBUEL

Katleen VERSCHAKELEN
Notarieel medewerker

katleen.verschakelen(plaats the 'at' sign hier)seresia.be

Katleen VERSCHAKELEN
 

Immo

Online verkoop € 300.000

Huis
Vinkenberg 25
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Online verkoop € 220.000

Huis
Oude Pastorijstraat 9
3910 Pelt

Uit de hand verkoop € 170.000

Grond
Beukenstraat
3583 Paal

Online verkoop € 10.750

Grond
Drieskenshofweg
3990 Grote-Brogel

Online verkoop € 5.500

Grond
Hoogstraat
3990 Peer

Online verkoop € 3.000

Grond
Smeetshofweg
3990 Grote-Brogel

Online verkoop € 5.750

Grond
Grote Baan
3670 Oudsbergen

Online verkoop € 7.500

Grond
Grote Baan
3670 Oudsbergen

Online verkoop € 19.500

Grond
Weyerstraat
3990 Grote-Brogel

Online verkoop € 24.500

Grond
Weyerstraat
3990 Grote-Brogel

Online verkoop € 12.000

Grond
Drieskenshofweg
3990 Grote-Brogel

Online verkoop € 12.500

Grond
Drieskenshofweg
3990 Grote-Brogel

Online verkoop € 7.000

Grond
Reppelerweg
3990 Grote-Brogel

     
loader
 

Notaris Dirk SERESIA

Juliaan De Vriendtstraat 23
3900 Overpelt
Tel. (011) 51.02.70
Fax. (011) 64.76.85

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:30   13:30 > 18:00  
D 09:00 >  12:30   13:30 > 18:00  
W 09:00 >  12:30   Gesloten deuren  
D 09:00 >  12:30   13:30 > 18:00  
V 09:00 >  12:30   13:30 > 17:00  
Z gesloten  

Verlofperiodes
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

Paasmaandag
10 april 2023

Dag van de Arbeid
1 mei 2023

O.H. Hemelvaart
18 mei 2023

Historiek Parking ONLINE AFSPRAAK

Parking

Parking voor het kantoor. Ingang kantoor links via de oprit.

Historiek

Opvolger van:
Erenotaris Gilbert Seresia

Verlofperiodes

2023

Paasmaandag
10 april 2023

Dag van de Arbeid
1 mei 2023

O.H. Hemelvaart
18 mei 2023

Pinkstermaandag
29 mei 2023

Nationale feestdag
21 juli 2023

O.L.V. hemelvaart
15 augustus 2023

Allerheiligen
1 november 2023

Wapenstilstand
11 november 2023

Kerstmis
25 december 2023

2024

Nieuwjaarsdag
1 januari 2024

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .