Uit de hand te koop

Nog 2 resterende bouwpercelen in kindvriendelijk woonproject (LOT 9 - LOT 10)

Bouwgronden

Bouwgrond

2 Bouwpercelen woonproject - Akkerstraat - Zaaipad, 3900 Overpelt (LOT9-LOT10), 3900 Overpelt (België)

Uit de hand

Uit de hand te koop

Vraagprijs: niet bepaald

Info

Te koop

Ref. notaris: 2150825

Meer info: www.overpelt.be

Afmetingen & oriëntatie

Nog 5 resterende bouwpercelen in een kindvriendelijk woonproject

AKKERSTRAAT FASE 2
Lot breedte (m) bebouwing voorgevel oppervlakte m² prijs
Lot 1      18,00      OB      NW      731       € 115.000,00 verkocht!
Lot 2      11,40      HOB      W      482      € 70.000,00 verkocht!
Lot 3      10,25      HOB      W      383      € 65.000,00 verkocht!
Lot 4      10,24      HOB      W      394      € 65.000,00 verkocht!
Lot 5      14,62      HOB      W      565      € 90.000,00 verkocht!
ZAAIPAD
Lot breedte (m) bebouwing voorgevel oppervlakte m² prijs
Lot 1      10,80     HOB      ZW      467      € 70.000,00  Verkocht!
Lot 2      8,00      GB      ZW      287      € 45.000,00 Verkocht!

Lot 3 hoekperceel      HOB      ZW      373      € 60.000,00 Verkocht!
Lot 4 hoekperceel      HOB      ZW      457      € 70.000,00 Verkocht!
Lot 9      11,90      HOB      ZO      416      € 75.000,00
Lot 10      11,90      HOB      ZO      410      € 75.000,00
Lot 15 hoekperceel      HOB      NW      378      € 65.000,00 verkocht!

Stedenbouw

Verkoop gemeentelijke bouwkavels Akkerstraat-Zaaipad

Ten zuiden van het centrum van Overpelt ligt de gemeentelijke verkaveling Akkerstraat-Zaaipad. Het is een gezinsvriendelijke en jonge buurt, met autoluwe straten en een groen kader. De wijk ligt op wandel- en fietsafstand van het centrum met scholen, winkels en een breed aanbod aan dienstverlening.

Er zijn nog 2 bouwpercelen te koop.

Voorwaarden en procedure

  • Alle natuurlijke of rechtspersonen kunnen afzonderlijk of samen hun kandidatuur stellen voor één of meerdere bouwkavels
  • Binnen een termijn van 7 jaren na het verlijden van de akte dient het goed bebouwd te zijn door een winddichte woning.

De kandidaat-kopers dienen hun kandidatuur in te dienen tegen ontvangstbewijs of bij aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen. De datum van afgifte op de post geldt als indieningsdatum.

De toewijzingen worden in volgorde van indieningsdatum ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Indien voor dezelfde bouwkavel meerdere kandidaturen met dezelfde indieningsdatum worden ingediend, zal de volgorde van toewijzing bepaald worden door lottrekking.

Het college van burgemeester en schepenen zendt een bericht van toewijzing waarin de kandidaat koper verzocht wordt om binnen de veertien dagen een compromis te ondertekenen waarbij 525 euro betaald wordt tot dekking van de administratie- en opmetingskosten, verhoogd met 10% van de koopsom als voorschot.

De volledige procedure is terug te vinden op de website van de gemeente Overpelt:

http://www.overpelt.be/press/36092

Meer informatie

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Overpelt via 011/809475 of ruimtelijke.ordening@overpelt.be