zitdag

Recht van hoger bod

Recht van hoger bod: woning te Neerpelt, Volmolenstraat 26

RECHT VAN HOGER BOD woning Volmolenstraat 26, 3910 Neerpelt
Blijkens proces-verbaal, opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op donderdag 4 oktober 2018, werd het hierna beschreven onroerend goed toegewezen onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod voor de prijs van 160.000 euro.

GEMEENTE NEERPELT – 1ste afdeling:
Woonhuis, Volmolenstraat 26, sectie B, nummer 1110B P0000, groot 7a41ca, KI:813.
Indeling:
– Beneden: hal, woonkamer, keuken, w.c., wasplaats, garage
– Boven: 3 slaapkamers, badkamer
– Zolder & kelder
Verwarming & energie: gas, EPC-attest nr. 20180802-0002079540-1: 526 kWh/m2, geldig t.e.m. 2/08/2028.
Ingebruikname: na betaling van koopsom en kosten, ten vroegste 6 weken na definitieve toewijzing.
Stedenbouw: WgLk, Gvkr, Gmo, Vg van 22/12/1967 (Dossier 1967/00059), Vv van 10/03/1967 (Dossier 72025_1967_120).
Integraal waterbeleid: niet overstromingsgevoelig.

HOGER BOD MOGELIJK T.E.M. 19/10/2018.

Info

Behaalde prijs eerste zitdag: niet bepaald

Resultaat

Er werd tot op heden nog geen hoger bod gedaan!

Startdatum hoger bod

donderdag 04 oktober 2018 om 16u00

Einddatum hoger bod

vrijdag 19 oktober 2018 om 14u00

Info

Overeenkomstig art. 1592 G.W. heeft eenieder gedurende 15 dagen na de toewijzing het recht een hoger bod te doen dat niet lager mag zijn dan 1/10 van de hoofdprijs. Het meergebodene mag evenwel niet lager zijn dan 250,00 euro maar moet ook niet hoger zijn dan 6.200,00 euro. Het hoger bod wordt bij voorkeur overgeschreven op de derdenrekening van de notaris ofwel betaald via een bankcheque en dit uiterlijk binnen de 15 dagen na de voorlopige toewijzing.

Gerelateerde zitdagen

Er zijn momenteel geen gerelateerde zitdagen.