zitdag

Recht van hoger bod

Recht van hoger bod: woning te Lommel, Driehoek 73

KANTOOR VAN NOTARIS DIRK SERESIA TE OVERPELT
RECHT VAN HOGER BOD Woonhuis Driehoek 73, 3920 LOMMEL
Blijkens proces-verbaal, opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op 18/01/2019, werd het hierna beschreven onroerend goed toegewezen onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod voor de prijs van 161.000 euro.

STAD LOMMEL – tweede afdeling:
Woonhuis, Driehoek 73, sectie A, nummer 0391WP0000, groot 12a21ca, KI:743.

Indeling:
– Beneden: hal, zithoek, eethoek, keuken, berging, badkamer, slaapkamer, garage
– Boven: twee slaapkamers
– Zolder

Verwarming & energie: Mazout, EPC-attest nr. 20181111-0002106720-1: 446 kWh/m2, geldig t.e.m. 11/11/2028.

Ingebruikname: na betaling van koopsom en kosten, ten vroegste 6 weken na definitieve toewijzing.

Stedenbouw: Wg, Gvkr, Gmo, Vg van 11/01/1988 (Dossier 1987/00328), Vv van 21/04/1974 (Dossier V0490 W02).

Integraal waterbeleid: Niet overstromingsgevoelig.

HOGER BOD MOGELIJK T.E.M. 04/02/2018.

Info

Behaalde prijs eerste zitdag: niet bepaald

Resultaat

Er werd tot op heden nog geen hoger bod gedaan!

Startdatum hoger bod

vrijdag 18 januari 2019 om 15u00

Einddatum hoger bod

maandag 04 februari 2019 om 14u00

Info

Overeenkomstig art. 1592 G.W. heeft eenieder gedurende 15 dagen na de toewijzing het recht een hoger bod te doen dat niet lager mag zijn dan 1/10 van de hoofdprijs. Het meergebodene mag evenwel niet lager zijn dan 250,00 euro maar moet ook niet hoger zijn dan 6.200,00 euro. Het hoger bod wordt bij voorkeur overgeschreven op de derdenrekening van de notaris ofwel betaald via een bankcheque en dit uiterlijk binnen de 15 dagen na de voorlopige toewijzing.

Gerelateerde zitdagen