zitdag

Online openbare verkoop

Online openbare verkoop: grond te Hechtel-Eksel, Ekselsebaan

Notaris Dirk Seresia te Overpelt zal via een online openbare verkoop op www.biddit.be overgaan tot de openbare verkoop van:

GEMEENTE HECHTEL-EKSEL –  1e afdeling:
Grond, Verloren Eind Het Gehucht, sectie A, nummer 112R2 P0000, groot 7a54ca, KI: 2,00.
Ingebruikname: Na betaling van koopsom en kosten, ten vroegste 6 weken na definitieve toewijzing.
Stedenbouw: WgLk, Gvkr, Gmo, Gvg, Gvv.
Integraal waterbeleid: Niet overstromingsgevoelig.

De instelprijs bedraagt 70.000 euro en het minimumbod bedraagt 1.000 euro. De biedingen zullen geopend worden op maandag 25 maart 2019 om 10u00 en zullen eindigen op dinsdag 2 april 2019 om 10u00, onder voorbehoud van eventuele verleningen ingevolge de zandloper en/of storingen op het biedingsplatform.

Gerelateerde zitdagen